کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲پطرس 3:17 هزارۀ نو (NMV)

پس شما ای عزیزان، حال که این را می‌دانید، به‌هوش باشید مبادا به راه نادرستِ بی‌دینان گمراه شوید و پایداری‌تان را از کف بدهید،

خوانده شده فصل کامل ۲پطرس 3

نمایش آیه ۲پطرس 3:17 زمینه