کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲قرنتیان 7:4 هزارۀ نو (NMV)

من می‌توانم بی‌پرده با شما سخن بگویم، و به شما بسی فخر می‌کنم. بسیار دلگرم شده‌ام، و به‌رغم همۀ سختیها، شادی مرا حد و مرزی نیست.

خوانده شده فصل کامل ۲قرنتیان 7

نمایش آیه ۲قرنتیان 7:4 زمینه