کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۲تسالونیکیان 2:9 هزارۀ نو (NMV)

ظهور آن بی‌دین به نیروی شیطان و همراه با همه گونه معجزات و آیات و عجایبِ گمراه‌کننده خواهد بود،

خوانده شده فصل کامل ۲تسالونیکیان 2

نمایش آیه ۲تسالونیکیان 2:9 زمینه