کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱یوحنا 4:2 هزارۀ نو (NMV)

روح خدا را این‌گونه تشخیص می‌دهیم: هر روحی که بر آمدن عیسی مسیح در جسمِ بشری اقرار می‌کند، از خداست.

خوانده شده فصل کامل ۱یوحنا 4

نمایش آیه ۱یوحنا 4:2 زمینه