کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱یوحنا 3:21 هزارۀ نو (NMV)

ای عزیزان، اگر دل ما، ما را محکوم نکند، در حضور خدا اطمینان داریم

خوانده شده فصل کامل ۱یوحنا 3

نمایش آیه ۱یوحنا 3:21 زمینه