کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱یوحنا 1:9 هزارۀ نو (NMV)

ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد.

خوانده شده فصل کامل ۱یوحنا 1

نمایش آیه ۱یوحنا 1:9 زمینه