کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱یوحنا 1:6 هزارۀ نو (NMV)

اگر بگوییم با او رفاقت داریم، حال آنکه در تاریکی گام می‌زنیم، دروغ می‌گوییم و به راستی عمل نمی‌کنیم.

خوانده شده فصل کامل ۱یوحنا 1

نمایش آیه ۱یوحنا 1:6 زمینه