کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱پطرس 2:9 هزارۀ نو (NMV)

امّا شما ملتی برگزیده و مملکتی از کاهنان و امّتی مقدّس و قومی که ملک خاص خداست هستید، تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت‌انگیز خود فرا خوانده است.

خوانده شده فصل کامل ۱پطرس 2

نمایش آیه ۱پطرس 2:9 زمینه