کتاب عهد عتیق

عهد جدید

۱قرنتیان 8:3 هزارۀ نو (NMV)

امّا آن که خدا را دوست می‌دارد، نزد او شناخته شده است.

خوانده شده فصل کامل ۱قرنتیان 8

نمایش آیه ۱قرنتیان 8:3 زمینه