کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 17:8 هزارۀ نو (NMV)

زیرا کلامی را که به من سپردی، بدیشان سپردم، و ایشان آن را پذیرفتند و به‌یقین دانستند که از نزد تو آمده‌ام، و ایمان آوردند که تو مرا فرستاده‌ای.

خوانده شده فصل کامل یوحنا 17

نمایش آیه یوحنا 17:8 زمینه