کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 10:28 هزارۀ نو (NMV)

من به آنها حیات جاویدان می‌بخشم، و به‌یقین هرگز هلاک نخواهند شد. کسی آنها را از دست من نخواهد ربود.

خوانده شده فصل کامل یوحنا 10

نمایش آیه یوحنا 10:28 زمینه