کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یوحنا 1:7 هزارۀ نو (NMV)

او برای شهادت دادن آمد، برای شهادت بر آن نور، تا همه به واسطۀ او ایمان آورند.

خوانده شده فصل کامل یوحنا 1

نمایش آیه یوحنا 1:7 زمینه