کتاب عهد عتیق

عهد جدید

یهودا 1:9 هزارۀ نو (NMV)

حال آنکه حتی میکائیل، فرشتۀ اعظم، آنگاه که با ابلیس دربارۀ جسد موسی مجادله می‌کرد، جرأت نکرد خودْ او را به سبب اهانت محکوم کند، بلکه فقط گفت: «خداوند، تو را توبیخ فرماید!»

خوانده شده فصل کامل یهودا 1

نمایش آیه یهودا 1:9 زمینه