کتاب عهد عتیق

عهد جدید

کولُسیان 1:28 هزارۀ نو (NMV)

ما او را وعظ می‌کنیم، و هر کس را هشدار می‌دهیم و با کمال حکمت می‌آموزیم، تا همه را کامل در مسیح حاضر سازیم.

خوانده شده فصل کامل کولُسیان 1

نمایش آیه کولُسیان 1:28 زمینه