کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیپیان 3:19 هزارۀ نو (NMV)

عاقبتِ چنین کسان هلاکت است. خدای آنان شکمشان است و به چیزهای ننگ‌آور مباهات می‌کنند، و افکارشان معطوف به امور زمینی است.

خوانده شده فصل کامل فیلیپیان 3

نمایش آیه فیلیپیان 3:19 زمینه