کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فیلیمون 1:12 هزارۀ نو (NMV)

او را که پارۀ تنِ من است نزد تو باز می‌فرستم.

خوانده شده فصل کامل فیلیمون 1

نمایش آیه فیلیمون 1:12 زمینه