کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عبرانیان 4:3 هزارۀ نو (NMV)

ولی ما که ایمان آورده‌ایم، به آن آسایش راه می‌یابیم. چنانکه خدا فرموده است:«پس در خشم خود سوگند خوردمکه به آسایش من هرگز راه نخواهند یافت،»و با این همه، کارهای او از زمان آفرینش جهان به پایان رسیده بود؛

خوانده شده فصل کامل عبرانیان 4

نمایش آیه عبرانیان 4:3 زمینه