کتاب عهد عتیق

عهد جدید

تیتوس 2:5 هزارۀ نو (NMV)

و خویشتندار و عفیف و کدبانو و مهربان و تسلیمِ شوهر، تا کلام خدا بد گفته نشود.

خوانده شده فصل کامل تیتوس 2

نمایش آیه تیتوس 2:5 زمینه