کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اَفِسسیان 6:21 هزارۀ نو (NMV)

برای آنکه از احوال من آگاه باشید و بدانید چه می‌کنم، تیخیکوس، برادر عزیز و خادم وفادار در خداوند، همه چیز را به شما خواهد گفت.

خوانده شده فصل کامل اَفِسسیان 6

نمایش آیه اَفِسسیان 6:21 زمینه