کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اَفِسسیان 4:19 هزارۀ نو (NMV)

آنان چون هر حساسیتی را از دست داده‌اند، خویشتن را یکسره در هرزگی رها کرده‌اند، چندان که حریصانه دست به هر ناپاکی می‌آلایند.

خوانده شده فصل کامل اَفِسسیان 4

نمایش آیه اَفِسسیان 4:19 زمینه