کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اَفِسسیان 3:21 هزارۀ نو (NMV)

بر او در کلیسا و در مسیحْ عیسی، در تمامی نسلها، تا ابد جلال باد! آمین.

خوانده شده فصل کامل اَفِسسیان 3

نمایش آیه اَفِسسیان 3:21 زمینه