کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اَفِسسیان 1:4 هزارۀ نو (NMV)

زیرا پیش از آفرینش جهان، ما را در وی برگزید تا در حضورش مقدّس و بی‌عیب باشیم. و در محبت،

خوانده شده فصل کامل اَفِسسیان 1

نمایش آیه اَفِسسیان 1:4 زمینه