Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Itun Zaharra

Itun Berria

Oseeren Profecia 11 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Nola iragaiten baita goiça, hala iraganen da Israelgo erregue. Haurra cen Israel, eta maithatu içan dut; eta Eguiptotic deithu dut ene semea.

2. Cembatenaz deitzen, hambatenaz urruncen ciren; Baali imolatzen eta jaincomoldeei sacrificatzen çuten.

3. Eta ni Efraimen unhidaita beçala nincen; ene besoetan erabilcen nituen, eta ez dute eçagutu nic nuela hequiez artha.

4. Ene gana bilcen nituen Adamen lokarriez, amodioaren estequez, eta ni hequiençat içatu naiz ustarria eta ahotic muthurrecoa kencen duena beçala; eta makurtu naiz hequiei jatera emateco.

5. Ez dire Eguiptoco lurrera bihurturen, eta Asur bera içanen dute erregue; ceren ez duten nahi içan ene ganat itzuli.

6. Ezpata abiatu da hequien hirietan; iretsico ditu hequien guiçon hautac, eta xahutuco hequien buruçaguiac.

7. Ene populua ene itzulpenari beguira egonen çaio; bainan guciei batean gainera eçarria içanen çaiote uztarri bat, quendua içanen etzaiotena.

8. Nola eçarriren çaitut, Efraim? ene gueriçaren azpira harturen othe çaitut, Israel? Eçarriren othe çaitut hala-nola Adama? emanen othe Seboin beçala? Ene bihotza urriquitu da ene baithan, ene urricalcortasuna ere iharrosia da.

9. Ez dut eguinen ene hasarrearen iraquiduraren arabera; ez naiz bihurturen Efraimen galcera, Jaincoa naicelacoz eta ez guiçona; ni naiz çure erdian egotu saindua, eta ez naiz hirira sarthuren.

10. Jaunaren ondotic ibiliren dire; Jaunac, lehoinac beçala orroa eguinen du; berac eguinen du orroa, eta itsasoaren semeac lastuco dire.

11. Xoria beçala Eguiptotic, eta usoa beçala Asiriarren lurretic hegaldaca dire goanen; eta beren etcheetan eçarriren ditut, dio Jaunac.

12. Efraimec ukoac, Israelec cimarkuac eçarri dituzte ene inguruan; Juda ordean, lekuco cin guelditu da Jaincoaren eta haren sainduen aitzinean.