Kapituluak

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Itun Zaharra

Itun Berria

Malaquiasen Profecia 4 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Ecen huna non ethorrico den egun bat, labea beçala kaldan; eta burgoi guciac, eta tzarqueria-eguile guciac, lasto içanen dire orduan; eta, dio armadetaco Jaunac, sutan eçarriren ditu egun heldu denac, ez baitiote utziren ez erro ez ninica.

2. Eta çuençat, ene icenaren beldur çaretenençat ilkiren da çucenaren iguzquia, eta haren hegalen azpian içanen da salbamendua; eta ilkico çarete, eta jauzcatuco çarete arthalde bateco aratcheac beçala.

3. Eta oincaturen ditutzue gaixtaguinac, hautsa beçala içanen direnean çuen çangoen azpian, ene escuei eraguinen diotedan egunean, dio armadetaco Jaunac.

4. Orhoit çaitezte ene cerbitzari Moisen legueaz, Horeben eman nioenaz ene manamendu eta erabaquiequin Israel guciarençat.

5. Huna non bidaliren darotzuedan Elias profeta, ethor dadien baino lehen Jaunaren egun handi eta lazgarria.

6. Eta itzularaciren du aiten bihotza semeetara, eta semeena aitetara, beldurrez-eta ethor nadien, eta anathemaz jo deçadan lurra.