Itun Zaharra

Itun Berria

Jenesa 50:17 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

Erran detzagutzun haren hitz cauquiec: Othoizten çaitut ahanz daquiçun çure anaiec çure gainean erabili dituzten gaixtaqueria, gaizqui eta malçurqueria; guc ere othoizten çaitugu tzarqueria hori barka deçoçuten çure aitaren Jaincoaren cerbitzariei. Horiec adituric, Josepec nigar eguin çuen.

Irakurri kapitulu osoa Jenesa 50

Ikusi testuinguruan Jenesa 50:17