Itun Zaharra

Itun Berria

Habacuquen Profecia 1:13 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

Çure beguiac garbieguiac dire gaizquiari beguira egoteco; ecin beguira dioçoqueçu gaixtaqueriari; cergatic beguiratzen dioçute tzarquerian hari direnei? nolaz çaude ixilic, gaixtaguinac bera baino prestuagoa iresten duen orduan?

Irakurri kapitulu osoa Habacuquen Profecia 1

Ikusi testuinguruan Habacuquen Profecia 1:13