Itun Zaharra

Itun Berria

Esdras 3:2 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

Eta jaiqui ciren Josue Josedequen semea, eta haren anaia apheçac eta Çorobabel Salathielen semea eta haren anaiac, eta Israelgo Jaincoaren aldarea alchatu çuten, hartan holocausten escainceco, iscribatua den beçala Moisen, Jaincoaren guiçonaren leguean.

Irakurri kapitulu osoa Esdras 3

Ikusi testuinguruan Esdras 3:2