Itun Zaharra

Itun Berria

Danielen Profecia 5:23 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

Bainan ceruco nausiaren contra alchatu çare; eta haren templeco unciac çure aitzinera ekarriac içan dire, eta hequietan edan duçue arnoa, çuc, çure handiec, çure emazte eta ohaideec; laudatu ditutzu halaber çure jainco cilharrezco, urhezco, cobrezco, burdinazco, çurezco eta harrizcoac, ceinec ez baitute ez ikusten, ez aditzen, ez hautematen; ez dioçu, berriz, ospe bihurtu Jaincoari, ceinac bere escuan baitaduzca çure hatsa eta çure bide guciac.

Irakurri kapitulu osoa Danielen Profecia 5

Ikusi testuinguruan Danielen Profecia 5:23