Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Itun Zaharra

Itun Berria

Çacariasen Profecia 3 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

1. Eta Jaunac erakutsi çarodan Jesus, aphez-handia, Jaunaren aingueruaren aitzinean xutic; eta haren escuinetic çagoen Satan, hari ceiher eguiteco.

2. Eta Jaunac erran cioen Satani: Jaunac bere larderia eraic beça hire gainera, Satan; eta bere larderia hire gainera eraic beça Jaunac, Jerusaleme hautatu duenac: ez othe da hori sutic atheratu itchindi hura?

3. Eta Jesus cen soineco cikinez jauncia; eta aingueruaren aitzinean çagoen xutic.

4. Ainguerua minçatu cen eta erran cioten bere aitzinean xutic cituenei: ken dioçotzue soineco cikinac. Eta hari erran cioen: Huna non kendu darotzudan çure tzarqueria, eta aldagarritan jaunci çaitut.

5. Eta erran çuen: Buruco xahua eçar çaçue hunen buruaren gainean. Eta buruco xahua eçarri çuten haren buruan, eta jaunci ciozcaten soinecoac. Eta xutic çagoen Jaunaren ainguerua.

6. Eta Jaunaren aingueruac lekucotasun atheratu cioen Jesusi, cerralaric:

7. Hau dio armadetaco Jaunac: Ene bideetan ibilcen baçare eta ene leguea çaincen baduçu; çuc ere juiaturen duçu ene etchea, eta çainduren ditutzu ene lorioac, eta çurequin ibilceco emanen darozquitzut orai hemen direnetaric.

8. Adi çaçue, Jesus, aphez-handia, çuc eta çure adisquide aitzinean ditutzunec, ceren guiçon profetisatzaileac baitire. Erakarriren dut ene cerbitzaria, Iguzqui sorcen dena.

9. Ecen huna harria, Jesusen aitzinean eçarri dudana. Harri bakarraren gainean badire çazpi begui. Huna neronec bernuçaturen dudala horren ciceladura, dio armadetaco Jaunac; eta egun batez kenduren dut gaixtaqueria lur hunen gainetic.

10. Egun hartan, dio armadetaco Jaunac, guiçonac bere adisquidea deithuren du mahatsaren azpira eta picoaren azpira.