Itun Zaharra

Itun Berria

Agjeoren Profecia 1:12 Navarro-Labourdin Euskara (BHNT)

Eta Çorobabelec, Salathielen semeac, eta Jesusec, Josedequen semeac, aphez-handiac, eta populuco gaineraco guciec ençun cituzten beren Jainco Jaunaren minçoa eta Agjeo profetaren hitzac, hequien Jainco Jaunac hequien gana igorri çuen beçala, eta populua ikaratu cen Jaunaren aitzinean.

Irakurri kapitulu osoa Agjeoren Profecia 1

Ikusi testuinguruan Agjeoren Profecia 1:12