Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Itun Zaharra

Itun Berria

Salmoak 109 Elizen Arteko Biblia (EAB)

Salatzaileen eta epaile maltzurraren kontra. Epaile nagusiari deia

1. Koru-zuzendariarentzat. Daviden salmoa.Ene Jainko, ez egin entzungor nire gorespenari!

2. Jende gaizto eta maltzurrak ahoa zabaldu du nire aurka,gezurrez pertsegitzen naute,

3. gorroto-hitzez inguratzen, arrazoirik gabe erasotzen.

4. Neure maitasunaren ordainez, salatu egiten naute,eta nik, bitartean, haien alde otoitz.

5. On eginaren ordain gaitza bihurtzen didate,maitasunaren ordain gorrotoa.

6. Izenda ezazu gaiztoren bat haren kontra,bego salatzailea haren ondoan.

7. Atera bedi kondenatua auzian,huts egin biezaio bere goradeiak.

8. Urri bitez haren egunak, har beza beste batek haren kargua.

9. Geldi bitez umezurtz haren haurrak, alargun haren emaztea.

10. Ibil bitez haren haurrak harat-honat eskale,beren etxeak konfiskatu dizkietelarik.

11. Ken biezazkio hartzekodunak bere ondasunak,bere irabaziak arrotzek harrapa.

12. Ez bekio inor maitasunez hurbil,ez haren umezurtzen gupidarik izan.

13. Suntsituak izan bitez haren ondorengoak,gizaldi bakar batean galdua haren deitura.

14. Oroit bedi Jauna haren gurasoen erruaz,ez beza kendu amaren bekatua:

15. izan bitza beti Jaunak begi aurreaneta suntsi beza lurretik haien oroitzapena!

16. Izan ere, ez da saiatu maitasunez jokatzen,dohakabea eta behartsua pertsegitueta bihotz-eroria hil nahi izan du.

17. Madarikazioa zuen gogoko: betorkio gainera!Bedeinkaziorik ez zuen opa: urrun bekio!

18. Madarikazioa zeraman soingaineko:sar bekio barruraino ura bezala,gorputz guztira zabaldu olioa bezala!

19. Estal beza, beraz, soinekoak bezala,lot beza etengabe gerrikoak bezala!

20. Izan bedi hori Jaunarengandiko zigorra nire salatzaileentzat,gaizki-esaka ari zaizkidanentzat.

21. Baina zuk, ene Jainko Jaun horrek,egizu mirari bat nire alde,zarena zarelako, guztiz ona zarelako;libra nazazu, zeure maitasunagatik.

22. Dohakabe eta behartsu bainaiz,urraturik baitut bihotza barruan.

23. Banoa ni, arratseko itzalaren antzera desagertuz,matxinsaltoak bezala uxatzen naute.

24. Barauaren barauz, zangoak koloka ditut,gorputza argal eta ihar.

25. Iseka-gai bihurtu natzaie,ni ikustean, buruari eragiten diote burlaz.

26. Lagundu, Jauna, ene Jainkoa!Salba nazazu, zeure maitasunari dagokionez!

27. Jakin bezate zure eskua dela,zu zeu, Jauna, nire alde ari dena.

28. Madarika nazatela: zuk ni bedeinka;altxa daitezela aurka: lotsagarri geldituko dira,eta zure zerbitzari hau poztuko.

29. Estal bitez laidoz nire salatzaileak,bil bitza lotsa gorriak soingainekoak bezala!

30. Aho betean emango dizkiot eskerrak Jaunari,jendetzaren erdian goretsiko dut,

31. behartsuaren ondoan jarri baita,kondenatu nahi zutenen eskutik salbatzeko.