Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22

Itun Zaharra

Itun Berria

1 Erregeak 4 Elizen Arteko Biblia (EAB)

Salomonen funtzionarioak

1. Salomon Israel osoko errege zen.

2. Honako hauek ziren haren funtzionarioak: apaiz nagusi: Azarias, Tzadoken semea;

3. idazkari: Elihoref eta Ahias, Xixaren semeak; agirizain: Josafat, Ahiluden semea;

4. gudalburu: Benaias, Joiadaren semea; apaiz: Tzadok eta Abiatar;

5. eskualdeburuen arduradun: Azarias, Natanen semea; erregearen aholkulari: Zabud apaiza, Natanen semea;

6. jauregizain: Ahixar; lanera behartuen arduradun: Adoniram, Abdaren semea.

7. Salomonek hamabi eskualdeburu zituen Israel osoan. Bakoitzak urtean hilabete batez hornitu behar zituen erregea eta beronen etxekoak.

8. Hona hemen haien izenak: Hurren semea, Efraimgo mendebaldean;

9. Dekerren semea, Makatzen, Xaalbimen, Bet-Xemexen, Elonen eta Bet-Hananen;

10. Heseden semea, Aruboten; bere ardurapean zituen honek Soko eta Hefer lurralde osoa ere;

11. Abinadaben semea, Salomonen alaba Tafat-ekin ezkondua, Dor mendialde osoan;

12. Baana, Ahiluden semea, Taanak-en, Megidon eta Tzartan ondoan dagoen Bet-Xanen, Izreel baino beherago, Bet-Xandik Abel-Meholaraino, Jokmoam baino harantzago;

13. Geberren semea, Galaadeko Ramot hirian; bere ardurapekoak zituen honek Manasesen seme Jairen Herrixkak, Galaaden zeudenak; bere ardurapekoa zuen Baxan lautadan dagoen Argob eskualdea ere: harresiak eta brontzezko morroiloak zituzten hirurogei hiri handi;

14. Ahinadab, Idoren semea, Mahanaimen;

15. Ahimaatz, Neftalin; hau ere Salomonen alaba batekin ezkondua zegoen, Bosmat-ekin;

16. Baana, Huxairen semea, Axerren eta Alot-en;

17. Josafat, Paruahen semea, Isakarren;

18. Ximi, Elaren semea, Benjaminen;

19. Geber, Uriren semea, Galaad lurraldean, amortarren errege Sihon-en eta Baxango errege Og-en lurralde izanikoan. Judan ere eskualdeburu bat zegoen.

Salomonen erreinuan ongizatea

20. Juda eta Israelgo jendea itsasertzeko hondarra bezain ugaria zen. Bazuten jan-edaririk aski eta pozik bizi ziren.