Kapituluak

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24

Itun Zaharra

Itun Berria

Lukas 17 Elizen Arteko Biblia (EAB)

Eskandalua. Iraina eta barkamena

1. Jesusek esan zien ikasleei: «Nahitaezkoa da munduan galbideak gertatzea, baina dohakabea inoren sinesmena galbidean jartzen duena!

2. Hobe luke errotarri bat lepotik lotu eta itsasora botako balute, txiki hauetakoren bat galbidean jartzea baino.

3. Kontuz ibili!«Senideren batek iraintzen bazaitu, egiozu errieta, eta, damutzen bada, barkatu.

4. Eta egunean zazpi aldiz iraintzen bazaitu eta zazpi aldiz etortzen bazaizu “Damu dut” esanez, barkatu».

Sinesmena eta zerbitzua

5. Apostoluek eskatu zioten Jaunari:—Gehi ezazu sinesmena guregan.

6. Jaunak erantzun zuen:—Sinesmena bazenute, mostaza-hazia bezain txikia izanik ere, pikondo honi «Atera hortik eta landatu itsasoan» esango zeniokete, eta obeditu egingo lizueke.

7. «Emazue zuetako batek morroi bat duela soro-lan edo artzaintzarako. Morroia etxeratzean, “Hator berehala mahaira” esaten ote dio?

8. Ez ote dio beste hau esaten: “Presta iezadak afaria, jantzi amantala eta zerbitza nazak, nik afaldu bitartean; ondoren, afalduko duk hik”?

9. Morroiari esker ona zor ote dio agindua bete duelako?

10. Zuek ere berdin: agindu zaizuen guztia egin eta gero, esan: “Morroi gizagaixo batzuk gara; egin behar genuena besterik ez dugu egin”».

Jesusek hamar legendun sendatu

11. Jerusalemera bidean, Samarian eta Galilean barrena zihoan Jesus.

12. Herri batean sartzerakoan, hamar legendun atera zitzaizkion bidera. Urruti gelditurik,

13. deiadarka esan zioten:—Jesus, Maisu, erruki zakizkigu!

14. Jesusek, ikustean, esan zien:—Joan eta azaldu apaizengana.Bidean zihoazela, garbi gelditu ziren.

15. Haietako bat, sendatua zegoela oharturik, Jainkoa deiadarka goratuz itzuli

16. eta Jesusen oinetara ahuspez erori zen, eskerrak emanez; samariarra zen bera.

17. Jesusek esan zuen: «Ez ote dira hamarrak garbi gelditu? Non dira beste bederatziak?

18. Ez al da izan atzerritar hau besterik Jainkoa goratzera etortzeko?»

19. Gero, esan zion: «Jaiki eta zoaz; zeure sinesmenak salbatu zaitu».

Jainkoaren erregetzaren etorrera

20. Jainkoaren erregetza noiz iritsiko zen galdetu zioten fariseuek; Jesusek erantzun zien:—Jainkoaren erregetza ez da nabarmen etorriko.

21. Ezin esango da: «Hona hemen» edo «Hara han»; zeren Jainkoaren erregetza zuen artean baitago jadanik.

22. Gero, ikasleei esan zien: «Iritsiko zaizue Gizonaren Semearen etorrerako egun bat bederen ikusi nahi izango duzuen garaia, baina ez duzue ikusiko.

23. Orduan, “Hona hemen, hara han” esango dizuete. Baina zuek ez joan, ez atera atzetik lasterka.

24. Izan ere, tximistak une batean zerualde batetik besteraino distira egiten duen bezala, hala izango da Gizonaren Semea etorriko den egunean.

25. Baina aurretik asko sufritu behar du, eta gizaldi honek gaitzetsi egingo du.

26. «Noeren garaian bezala gertatuko da Gizonaren Semearen garaian ere.

27. Jan-edanean ziharduen jendeak, eta ezkondu egiten ziren, Noe ontzian sartu zen arte; baina etorri zen uholdea eta denak galdu zituen.

28. «Gauza bera gertatu zen Loten garaian ere: jan eta edan, saldu eta erosi, landatu eta eraiki egiten zuen jendeak;

29. baina Lot Sodomatik atera zen egunean, su eta sufrezko euria egin zuen zerutik eta denak galdu zituen.

30. «Hala gertatuko da Gizonaren Semea agertuko den egunean ere.

31. Egun hartan, etxe gainean dagoena eta bere gauzak etxean dituena ez bedi hartzera jaits; era berean, soroan dena ez bedi atzera itzul.

32. Oroitu Loten emazteaz.

33. «Bere bizia segurtatu nahi duenak galdu egingo du; galtzen duenak, berriz, onik aterako du.

34. Egia esan, gau hartan bi egongo dira ohe berean: bata eraman eta bestea utzi egingo dute.

35. Bi emakume ariko dira batera ehotzen: bata eraman eta bestea utzi egingo dute». (

36. ).

37. Ikasleek galdetu zioten, orduan:—Non izango da hori, Jauna?Jesusek erantzun zien:—Sarraskia non, han biltzen dira putreak.