Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Uus Testament

Vana Testament

Matteuse Evangeelium 25 Eesti Piibel (EEP)

1. ja raiub ta pooleks ja annab temale osa silmakirjatsejatega; seal on ulumine ja sammaste kiristamine.

2. Viis neist olid rumalad ja viis m

3. Rumalad v

4. Aga m

5. Kui peigmees viibis, jäid nad k

6. Aga keskööl kuuldi häält: Ennäe, peigmees! Minge vastu!

7. Siis t

8. Aga rumalad ütlesid m

9. Kuid m

10. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees, ja kes olid valmis, läksid temaga pulma. Ja uks suleti.

11. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid: Issand, Issand, ava meile!

12. Aga tema vastas ning ütles: T

13. Seepärast valvake, sest te ei tea päeva ega tundi!

14. Sest see on n

15. ┼¬hele ta andis viis talenti, teisele kaks ja kolmandale ühe, igaühele tema j

16. Kes viis talenti oli saanud, läks kohe ja kauples nendega ning saavutas teist viis lisaks.

17. N

18. Aga see, kes oli saanud ühe, läks ja kaevas selle maa sisse ja peitis ära oma isanda raha.

19. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand tagasi ja hakkas nendega aru pidama.

20. Siis astus esile see, kes oli saanud viis talenti, ja lisas teist viis talenti juure ja ütles: Isand, viis talenti sa usaldasid mu kätte; vaata, ma olen nendega saavutanud teist viis!

21. Tema isand ütles talle: See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda r

22. Esile astus ka see, kes oli saanud kaks talenti, ja ütles: Isand, sa usaldasid mu kätte kaks talenti; vaata, ma olen nendega saavutanud teist kaks talenti!

23. Tema isand ütles talle: See on hea, sa hea ja ustav sulane! Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle; mine oma Issanda r

24. Siis astus esile ka see, kes oli saanud ühe talendi, a ütles: Isand, ma teadsin, et sa oled kalk inimene. Sa l

25. Ja ma kartsin ning läksin ja matsin su talendi maha. Vaata, siin on su oma!

26. Aga tema isand kostis ning ütles temale: Sa paha ja laisk sulane! Sa teadsid, et ma l

27. Sa oleksid siis pidanud mu raha andma rahavahetajate kätte, ja tulles ma oleksin saanud enese oma kasuga tagasi.

28. Sellepärast v

29. Sest igaühele, kellel on, antakse, ja temal peab olema küllalt, aga kellel ei ole, selle käest v

30. Ja k

31. Aga kui Inimese Poeg tuleb Oma auhiilguses ja k

32. ja siis kogutakse Tema ette k

34. Siis Kuningas ütleb neile, kes on Ta paremal käel: Tulge siia, Minu Isa

35. Sest Mul oli nälg, ja te andsite Mulle süüa; Mul oli janu, ja te jootsite Mind; Ma olin v

36. Ma olin alasti, ja te riietasite Mind; Ma olin haige, ja te tulite Mind vaatama; Ma olin vangis, ja te tulite Mu juure.

37. Siis vastavad

38. Millal me nägime Sind v

39. Millal me nägime Sind haigena v

40. Siis vastab Kuningas ja ütleb neile: T

41. siis Ta ütleb ka neile, kes on vasakul käel: Minge ära Minu juurest, te neetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele!

42. Sest Mul oli nälg, ja te ei annud Mulle süüa; Mul oli janu, ja te ei jootnud Mind;

43. Ma olin v

45. Siis Ta vastab neile n

46. Ja need lähevad igavesse karistusse, aga