Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

Markuse Evangeelium 7 Eesti Piibel (EEP)

1. Ja variserid ja m

2. ja nähes m

3. sest variserid ja ükski juut ei söö enne, kui nad on hoolsasti käsi pesnud, nii pidades esivanemate pärimust;

4. ka turult tulles ei söö nad muidu kui et nad endid enne pesevad; ja palju muid asju on, mida nad on v

5. küsisid Temalt variserid ja kirjatundjad: „Miks Sinu jüngrid ei ela vanemate pärimuse järele, vaid söövad leiba ebapühade kätega?”

6. Aga Ta ütles neile: „Jesaja on hästi teist silmakirjatsejaist ennustanud, n

7. ilmaaegu nad teenivad Mind,

8. Sest hüljates Jumala käsu, te peate inimeste pärimust!”

9. Ja Ta ütles neile: „Ilus küll! Te heidate Jumala käsu k

10. Sest Mooses ütles: Sa pead oma isa ja ema austama, ja kes isa v

11. Teie aga ütlete: Kui inimene ütleb oma isale v

12. siis te ei lase teda enam ühtki head teha oma isale ega emale

13. ja teete n

14. Ja Ta kutsus jälle k

15. Miski, mis läheb väljastpoolt inimest tema sisse ei v

16. Kui kellelgi k

17. Ja kui Ta rahva juurest oli läinud ühte majasse, küsisid Ta jüngrid Temalt selle tähendamiss

18. Ja ta ütles neile: „Kas teiegi olete m

19. Sest see ei lähe mitte tema südamesse, vaid k

20. Ja Ta ütles: „Mis inimesest välja läheb, see rüvetab inimest.

21. Sest seestpoolt, inimeste südamest, lähtuvad kurjad m

22. abielurikkumised, ahnus, kurjused, kavalus, kiimalus, kade silm, Jumala pilkamine, k

23. K

24. Ja Ta t

25. Sest üks naine, kelle tütrekesel oli rüve vaim, oli Temast kohe kuulda saanud ja tuli ning heitis ta jalge ette maha.

26. See naine oli kreeklane, sündimise poolest Sürofoiniikia inimene. Ja see palus Teda, et Ta ajaks kurja vaimu välja ta tütrest.

27. Siis ütles Jeesus temale: „Lase esmalt laste k

28. Ent naine kostis ja ütles Temale: „Jah, Issand, aga koerukesed laua all söövad laste raasukesi!”

29. Siis Ta ütles naisele: „Selle s

30. Ja naine läks koju ja leidis tütre voodis magavat ning kurja vaimu lahkunud olevat.

31. Ja kui Ta jälle välja läks Tüürose aladelt, tuli Ta Siidoni kaudu Galilea mere ääre Dekapoli alade keskkohale.

32. Ja Ta juure toodi kurt, kellel oli kidakeel, ja paluti Teda, et Ta paneks Oma käe tema peale.

33. Siis Ta v

34. vaatas üles taevasse, ohkas ja ütles talle: „Effataa!”, see on: Mine lahti!

35. Ja tema k

36. Ja Ta keelas neid seda ühelegi rääkimast. Aga mida enam Ta neid keelas, seda enam nad kuulutasid seda.

37. Ja inimesed hämmastusid üliväga ja ütlesid: „K