Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

Markuse Evangeelium 2 Eesti Piibel (EEP)

1. Mõne päeva pärast läks Ta jälle Kapernauma, ja saadi kuulda, et Ta on kodus.

2. Siis kogunes sinna palju rahvast, nii et neil väljas ukse eeski ei olnud enam maad. Ja Ta rääkis neile Jumala s

3. Ja Ta juure tuldi ning toodi halvatut, keda kandsid neli meest.

4. Ja kui nad rahva pärast ei pääsnud teda tooma Tema , ligi v

5. Kui Jeesus nende usku nägi, ütles Ta halvatule: „Poeg, su patud antakse andeks!”

6. Aga seal istusid m

7. „Mida Seesinane räägib? Ta pilkab Jumalat. Kes muu v

8. Ja kohe tundis Jeesus Oma vaimus, et nad iseeneses n

9. Kumb on kergem, kas ütelda halvatule: Sulle antakse patud andeks! v

10. Aga et te teaksite, et Inimese Pojal on meelevald patte andeks anda, siis - ütleb Ta halvatule

11. Ma ütlen sulle: T

12. Ja sedamaid t

13. Ja Ta läks jälle välja mere ääre, ja k

14. Ja mööda minnes nägi Ta Leevi, Alfeuse poja, tollihoone juures istuvat; ja Ta ütleb temale: „Järgi Mind!” Ja tema t

15. Ja sündis, kui Ta lauas istus tema majas, et istus ka palju tölnereid ja patuseid lauas ühes Jeesuse ja Ta jüngritega; sest palju oli neid, kes Teda järgisid.

16. Ja kui variseride kirjatundjad nägid, et Ta sööb tölnerite ja patustega, ütlesid nad Tema jüngritele: „Miks Ta sööb ja joob tölnerite ja patustega?”

17. Ja kui Jeesus seda kuulis, ütles Ta neile: „Ei terved vaja arsti, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma

18. Ja Johannese ja variseride jüngrid pidasid paastu. Siis tuldi ja üteldi Temale: „Miks Johannese ja variseride jüngrid paastuvad, aga Sinu jüngrid ei paastu?”

19. Jeesus ütles neile: „Ega peiupoisid v

20. Aga päevi tuleb, mil peigmees neilt ära v

21. ┼¬kski ei pane vanutamata riidetükki paigaks vanale kuuele, muidu augutäidis rebeneb selle küljest lahti, uus vana küljest, ja auk läheb pahemaks.

22. Ka ei pane ükski värsket viina vanadesse nahklähkritesse; muidu värske viin ratkub länkrid ja viin ning lähkrid lähevad raisku; vaid värske viin valatakse uutesse lähkritesse!”

23. Ja juhtus, et Ta ühel hingamispäeval k

24. Ja variserid ütlesid Temale: „Vaata, miks nad hingamispäeval teevad, mida ei tohi?”

25. Tema ütles neile: „Kas te ei ole lugenud, mis tegi Taavet, kui tal puudus oli ning nälg temal ja ta kaaslastel,

26. kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebjatari ajal ja s

27. Ja ta ütles neile: „Hingamispäev on tehtud inimese pärast aga mitte inimene hingamispäeva pärast!

28. Nii on Inimese Poeg ka hingamispäevaisand!”