Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

Markuse Evangeelium 16 Eesti Piibel (EEP)

1. Ja kui hingamispäev oli möödunud, ostsid Maarja Magdaleena ja Maarja, Jakoobuse ema, ja Saloome l

2. Ja nädala esimesel päeval tulid nad väga vara päeva t

3. ja ütlesid isekeskis: „Kes veeretab meile ära kivi haua ukselt?”

4. Ja silmi t

5. Ja nad läksid hauakoopasse ja nägid paremal poolel noore mehe istuvat, pikk valge rüü seljas. Ja nad kohkusid väga.

6. Aga tema ütles neile: „Ärge kohkuge! Te otsite Jeesust Naatsaretlast, Kes oli risti löödud; Ta on üles t

7. Ent minge ütelge Tema jüngritele, ka Peetrusele, et Ta läheb teie eele Galileasse; seal te saate Teda näha, n

8. Nad tulid välja, jooksid haua juurest ära, sest neid oli vallanud väristus ja hämmastus; ja nad ei ütelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid.

9. Aga kui Tema nädala esimesel päeval vara oli üles t

10. Tema läks ja teatas neile, kes Jeesusega olid olnud, ja leinasid ning nutsid.

11. Ja kui need kuulsid, et Ta elab ja Maarja Magdaleena olevat Teda näinud, ei uskunud nad.

12. Selle järele Ta ilmus teisel näol kahele nende seast, kui need olid teel maale minemas.

13. Ja ka need läksid ja kuulutasid seda teistele, kuid neidki nad ei uskunud.

14. Pärast Ta ilmus neile üheteistkümnele, kui nad lauas istusid, ja s

15. Ja Ta ütles neile: „Minge k

16. Kes usub ja keda ristitakse, see saab

17. Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli,

18. v

19. Ja Issand Jeesus, kui Ta oli nendega rääkinud, v

20. Aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool. Ja Issand töötas ühes nendega ning kinnitas s