Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

Markuse Evangeelium 15 Eesti Piibel (EEP)

1. Ja kohe vara hommikul pidasid ülempreestrid ühes vanemate ja kirjatundjatega ja k

2. Ja Pilaatus küsis Temalt: „Oled Sa Juutide Kuningas?” Tema vastas ning ütles Temale: „Jah, olen!”

3. Ja ülempreestrid kaebasid palju Tema peale.

4. Aga Pilaatus küsis Talt jälle ning ütles: „Kas Sa midagi ei vasta? Vaata, kui raskesti nad Sind süüdistavad!”

5. Kuid Jeesus ei vastanud enam midagi, n

6. Aga igaks pühaks laskis ta neile vabaks ühe vangi, keda nad talt palusid.

7. Ja seal oli mees nimega Barabas, vangi pandud ühes mässulistega, kes olid mässus toime pannud m

8. Ja rahvas läks üles ja hakkas paluma teha nii, nagu ta ikka neile oli teinud.

9. Aga Pilaatus vastas neile ning ütles: „Kas tahate, et ma teile lasen vabaks Juutide Kuninga?”

10. Sest ta teadis, et ülempreestrid Tema olid annud ta kätte kadedusest.

11. Aga ülempreestrid kihutasid rahvast, et ta neile laseks vabaks pigemini Barabase.

12. Siis vastas Pilaatus jälle ning ütles neile: „Mis ma siis teen Temaga, keda te nimetate Juutide Kuningaks?”

13. Aga nemad kisendasid taas „Löö Ta risti!”

14. Pilaatus ütles neile: „Mis kurja Ta siis on teinud?” Aga nad kisendasid veel enam: „Löö Ta risti!”

15. Ent Pilaatus, tahtes teha rahva meele järele, andis neile vabaks Barabase, aga Jeesust ta laskis rooskadega peksta, et Teda risti lüüa.

16. Siis viisid s

17. Ja nad riietasid Ta purpurkuuega ja punusid kibuvitsakrooni ning panid Temale pähe

18. ja hakkasid Teda teretama: „Tere, Juutide Kuningas!”

19. Ja nad l

20. Ja kui nad Teda olid naernud, v

21. Ja nad sundisid üht möödaminevat meest, Siimonat Küreenest, kes tuli väljalt, Aleksandrose ja Ruufuse isa, kandma Tema risti.

22. Ja nad viisid Ta Kolgata paika, see on meie keeli: Pealae ase.

23. Ja nad pakkusid Temale juua mürriga segatud viina. Kuid Tema ei v

24. Ja nad löövad Ta risti ja jagavad Ta riided, heites liisku selle kohta, mis keegi saab.

25. Ent see oli kolmas tund, kui nad Ta risti l

26. Ja pealkirjaks oli kirjutatud Tema süü: „Juutide Kuningas!”

27. Ka l

28. Siis läks täide Kiri, mis ütleb: „Ja Teda arvati üleastujate hulka!”

29. Ja möödaminejad pilkasid Teda, vangutasid pead ja ütlesid: „Oh Sind, Kes Sa maha kisud templi ja ehitad üles kolme päevaga,

30. aita Iseennast ja astu ristilt maha!”

31. Samuti naersid Teda ka ülempreestrid isekeskis ühes kirjatundjatega ja ütlesid: „Muid Ta on aidanud, Iseennast ta ei saa aidata!

32. Kristus, Iisraeli Kuningas, astugu nüüd ristilt maha, et me näeksime ja usuksime!” Ja need, kes olid ühes Temaga risti löödud, teotasid Teda.

33. Ja kuuendal tunnil tekkis pimedus üle kogu maa ja kestis üheksanda tunnini.

34. Ja üheksandal tunnil kisendas Jeesus suure häälega ning ütles: „Eloii, Eloii, lamaa sabahtaani!” see on meie keeli: Mu Jumal, Mu Jumal, miks Sa Mind maha jätsid?

35. Kui m

36. Siis jooksis keegi ja täitis käsna äädikaga, pistis selle pilliroo otsa ja jootis Teda ning ütles: „Oodake, saame näha, kas Eelija tuleb Teda maha v

37. Aga Jeesus kisendas suure häälega ja heitis hinge.

38. Ja templi eesriie kärises l

39. Aga kui pealik, kes Tema ees seisis, nägi, et Ta n

40. Seal oli ka naisi kaugelt vaatamas, nende seas ka Maarja Magdaleena ja Maarja, noorema Jakoobuse ja Joosese ema, ja Saloome,

41. kes olid Teda järginud ja Teda teeninud, kui Ta Galileamaal oli, ja palju muid naisi, kes ühes Temaga olid läinud üles Jeruusalemma.

42. Aga kui päev juba oli j

43. siis tuli Joosep Arimaatiast, lugupeetud kohtun

44. Siis Pilaatus imestas, et ta juba oli surnud, ja kutsus enese juure pealiku ning küsis temalt, kas Ta ammu suri.

45. Ja kui ta pealikult oli saanud teate, andis ta surnukeha Joosepile.

46. Tema ostis l

47. Aga Maarja Magdaleena ja Maarja, Joosese ema, vaatasid, kuhu Ta asetati.