Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

Markuse Evangeelium 12 Eesti Piibel (EEP)

1. Ja ta hakkas neile rääkima tähendamiss

2. Ja ta läkitas omal ajal aednike juure sulase aednikelt vastu v

3. Aga nad v

4. Ja ta läkitas jälle teise sulase nende juure. Seda nad l

5. Siis ta läkitas teise. Ja selle nad tapsid. Ja veel muid; ühtesid nad peksid, teised nad tapsid.

6. Tal oli veel üks, ta armas poeg. Selle ta läkitas viimseks nende juure, üteldes: Ehk nad häbenevad mu poega?

7. Aga aednikud ütlesid üksteisele: See ongi pärija. Tulge, tapkem ta ära, siis jääb pärand meile.

8. Ja nad v

9. Mis teeb nüüd viinamäe isand? Ta tuleb ja hukkab aednikud ja annab viinamäe teiste kätte.

10. Kas te pole lugenud seda kirja: Kivi, mille hooneehitajad k

11. See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis!”

12. Ja nad püüdsid Teda kinni v

13. Ja nad läkitavad Tema juure m

14. Ja need tulid ning ütlesid Talle: „

15. Tema aga, nähes nende silmakirjalikkust, ütles neile: „Miks te Mind kiusate? Tooge Mulle näha teenariraha!”

16. Nemad t

17. Jeesus aga ütles neile: „Andke keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale!” ja nemad panid Teda imeks.

18. Ja Tema juure tuleb sadusere, kes ütlevad, et ei ole ülest

19.

20. Oli seitse venda; ja esimene v

21. Ja teine v

22. Ja seitsmest ei jätnud keegi järglast järele. K

23. Kui nad nüüd ülest

24. Jeesus ütles neile: „Kas te mitte ei eksi, sellepärast et te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge?

25. Sest kui surnuist üles t

26. Aga surnute kohta, et need üles äratatakse, eks te ole lugenud Moosese raamatust kibuvitsap

27. Ta ei ole mitte surnute Jumal, vaid elavate Jumal! Te eksite küll väga!”

28. Siis tuli Ta juure üks kirjatundjaist, kes oli kuulnud neid vaidlevat ja märkas, et Ta neile oli hästi kostnud, ja küsis Temalt: „Missugune käsk on k

29. Jeesus vastas Talle: „Esimene on see: Kuule Iisrael, Issand sinu Jumal, on ainus Issand!

30. Ja sina armasta Issandat, oma Jumalat, k

31. Teine on see: Armasta oma ligimest nagu iseennast. Neist suuremat muud käsku ei ole!”

32. Ja kirjatundja ütles talle: „

33. Ja Teda armastada k

34. Ja kui Jeesus nägi, et ta vastas m

35. Ja Jeesus k

36. ┼¬tleb ju Taavet ise Püha Vaimu läbi: Issand ütles mu Issandale: Istu Mu paremale käele, kuni Ma Su vaenlased panen Su jalgade alla!

37. Taavet ise nimetab Teda Issandaks. Kuidas ta siis on Tema poeg?” Ja palju rahvast kuulas Teda hea meelega.

38. Ja Ta ütles oma

39. ja esimesi istmeid kogudusekodades ja ülemat paika lauas

40. kes söövad leskede hooned ja loevad silmakirjaks pikki palveid! Need saavad seda raskema hukatuse!”

41. Ja kui Jeesus ohvrirahakirstu kohal istus, vaatas Ta, kuidas rahvas ohvriraha kirstu pani. Ja paljud rikkad panid sinna palju.

42. Siis tuli üks vaene lesknaine ja pani sisse kaks leptonit, see on üks veering.

43. Ja Ta kutsus Oma jüngrid Enese juure ning ütles neile: „T

44. Sest need k