Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

Markuse Evangeelium 11 Eesti Piibel (EEP)

1. Ja kui nad Jeruusalema ligi said, Betfage ja Betaania poole

2. ja ütleb neile: „Minge alevisse, mis teie ees on, ja kohe, kui te sinna saate, leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ükski inimene pole istunud; päästke see lahti ja tooge siia!

3. Ja kui keegi teile ütleb: Miks te seda teete? siis ütelge: Issandal on teda tarvis! Siis ta lähetab selle sedamaid siia.”

4. Ja nad läksid ja leidsid sälu ukse ääre kinniseotuna väljas teeharul ja päästsid ta lahti.

5. Ja m

6. Aga nemad ütlesid neile n

7. Ja nad t

8. Ja paljud laotasid oma riided tee peale, aga teised oksi, mida nad raiusid väljadelt.

9. Ja need, kes käisid ees ja taga, hüüdsid: „Hoosianna!

11. Ja Ta tuli Jeruusalemma pühakotta. Ja kui Ta k

12. Ja kui nad teisel päeval Betaaniast väljusid, oli Tal nälg.

13. Ja nähes kaugelt viigipuud lehis, läks Ta vaatama, kas Ta sellelt midagi leiab. Aga sinna juure j

14. Ja Jeesus hakkas k

15. Ja nad tulid Jeruusalemma. Ja kui Jeesus oli pühakotta sisse läinud, hakkas Ta välja ajama neid, kes müüsid ja ostsid pühakojas; ja rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate istmed ta lükkas kummuli

16. ega sallinud, et keegi kandis astjaid pühakojast läbi.

17. Ja Ta

18. Ja kirjatundjad ja ülempreestrid kuulsid seda ja otsisid n

19. Ja kui

20. Ja vara hommikul nägid nad mööda minnes viigipuu juureni ära kuivanud olevat.

21. Siis Peetrusele tuli meele Issanda s

22. Ja Jeesus vastas ning ütles neile: „Olgu teil usku Jumalasse!

23. T

24. Sellepärast Ma ütlen teile: K

25. Ja kui te seisate ja palvetate, siis andke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu, et ka teie Isa, Kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumised.

26. Aga kui te andeks ei anna, siis ei anna ka teie Isa, Kes on taevas, teie üleastumisi andeks!”

27. Ja nad tulid jälle Jeruusalemma. Ja kui Ta pühakojas k

28. ja ütlesid Talle: „Missuguse meelevallaga Sa seda teed? Ja kes on Sulle annud selle meelevalla?”

29. Aga Jeesus ütles neile: „Ma tahan ka teilt küsida üht asja; vastake Mulle ja Mina ütlen teile, missuguse meelevallaga Ma seda teen.

30. Kas Johannese ristimine oli taevast v

31. Nad arutasid isekeskis ja ütlesid: „Kui me ütleme taevast, siis Ta ütleb: Mispärast te siis teda ei uskunud?

32. V

33. Ja nad vastasid Jeesusele ning ütlesid: „Me ei tea!” Siis ütles Jeesus neile: „Ega Minagi teile ütle, missuguse meelevallaga Ma neid asju teen!”