Peatükis.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Uus Testament

Vana Testament

Markuse Evangeelium 1 Eesti Piibel (EEP)

1. Jeesuse Kristuse, Jumala Poja Evangeeliumi algus.

2. N

3. hüüdja hääl on k

4. n

5. Ja tema juure rändasid kogu Juudamaa ja k

6. Ja Johannes oli riietatud kaameli karvusse ja tal oli nahkvöö vööl, ja ta s

7. Ja ta kuulutas ning ütles: „Pärast mind tuleb See, Kes on vägevam mind, Kellele ma ei k

8. Mina olen teid veega ristinud, aga Tema ristib teid Püha Vaimuga!”

9. Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Galilea Naatsaretist ja Johannes ristis Teda Jordanis.

10. Ja sedamaid, kui Ta veest välja tuli, nägi ta taevad avanevat ja Vaimu nagu tuvi laskuvat Tema peale.

11. Ja hääl kostis taevast: „Sina oled Mu armas Poeg, Kellest Mul on hea meel!”

12. Ja kohe ajas Püha Vaim tema k

13. Ja Ta oli k

14. Aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala Evangeeliumi

15. ja ütles: „Aeg on täis saanud ja Jumala Riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge Evangeeliumisse!”

16. Ja kui Ta Galilea mere ääres k

17. Ja Jeesus ütles neile: „Tulge Minu järele ja Ma teen teist inimesepüüdjad!”

18. Ja sedamaid jätsid nad v

19. Ja pisut eemale minnes nägi Ta Jakoobust, Sebedeuse poega, ja Johannest, ta venda, neidki paadis v

20. Ja kohe kutsus Ta nad. Ja nad jätsid oma isa Sebedeuse paati ühes palgalistega ning läksid ära Tema järele.

21. Ja nad läksid Kapernauma, ja Ta läks hingamispäeval kohe kogudusekotta ja

22. Ja nad hämmastusid Tema

23. Ja nende kogudusekojas oli parajasti inimene, kelles oli rüve vaim, ja see kisendas

24. ning ütles: „Mis meil on tegemist Sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Oled Sa tulnud meid hävitama? Ma tunnen sind, kes Sa oled: Jumala Püha!”

25. Siis Jeesus s

26. Ja rüve vaim raputas teda ja läks suure häälega kisendades temast välja.

27. Ja nad kõik kohkusid väga, nii et nad üksteiselt küsisid: „Mis see on? Uus v

28. Ja kuuldus Temast levis varsti igale poole Galilea ümbrusesse.

29. Ja kogudusekojast väljudes tulid nad kohe Siimona ja Andrease majasse ühes Jakoobuse ja Johannesega.

30. Aga Siimona ämm lamas maas palavikus, ja varsti üteldi Temale seda.

31. Ja Ta läks tema juure ja aitas ta üles, kinni hakates ta käest. Ja palavik lahkus temast, ja ta ümmardas neid,

32. Aga

33. ja kogu linn oli tulnud kokku ukse ette.

34. Ja Ta tegi terveks paljud, kes p

35. Ja vara hommikul enne valget t

36. Ja Siimon ning tema kaaslased t

37. ja leidsid Tema ning ,ütlesid Talle: „K

39. Ja Ta läks ning kuulutas nende kogudusekodades kogu Galileas ja ajas kurjad vaimud välja.

40. Ja Tema juure tuleb pidalit

41. Ja Jeesusel hakkas temast hale meel, Ta sirutas Oma käe, puudutas teda ja ütles talle: „Ma tahan, saa puhtaks!”

42. Ja kohe lahkus pidalit

43. Ja Ta hoiatas teda k

44. ning ütles talle: „Katsu, et sa kellelegi midagi ei ütle, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhastamise eest, mis Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!”

45. Aga kui see oli välja läinud, hakkas ta palju kuulutama ja levitama teateid sellest asjast, n