Peatükis.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Uus Testament

Vana Testament

Koloslastele 3 Eesti Piibel (EEP)

1. Kui te nüüd ühes Kristusega olete surnuist üles tõusnud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus on istumas Jumala paremal käel.

2. Mõelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal!

3. Sest teie olete surnud ja teie elu on varjul ühes Kristusega Jumalas.

4. Kui Kristus, meie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie ühes Temaga avalikuks au sees.

5. Sellepärast surmake oma maapealsed liikmed: hoorus, roppus, kired, pahad himud ja ahnus, mis on ebajumalateenistus;

6. nende pärast tuleb Jumala viha;

7. nende sees käisite muiste ka teie, kui elasite neis.

8. Ent nüüd jätke teiegi maha see kõik: viha, ärritatavus, kurjus, pilkamine, ropud sõnad oma suust.

9. Ärge rääkige valet üksteisest, sest te olete endid lahti riietanud vanast inimesest tema tegudega,

10. ja olete riietunud uude inimesse, kes on uuendatud õigesti tunnetama oma Looja kuju järgi,

11. kus ei ole kreeklast ega juuti, ei ümberlõigatut ega ümberlõikamatut, ei harimatut ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus!

12. Riietuge siis kui Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku halastusega, heldusega, alandusega, tasadusega, pika meelega,

13. sallides üksteist ja andeks andes üksteisele, kui kellelgi on kaebust teise peale. Nõnda nagu Kristus teile on andeks andnud, nõnda tehke ka teie.

14. Aga kõigele sellele lisaks olgu armastus; see on täiuslik side.

15. Ja Kristuse rahu valitsegu teie südameis, sest selleks te olete kutsutud ühes ihus. Ja olge tänulikud.

16. Kristuse sõna elagu rohkesti teie seas. Kõige tarkusega õpetage ja juhatage üksteist psalmidega ja kiituslauludega ja vaimulike lauludega, tänumeeles lauldes Issandale oma südames.

17. Ja kõik, mida te iganes teete sõnaga või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat Isa Tema läbi.

18. Naised, olge meestele allaheitlikud, nõnda nagu on kohus Issandas.

19. Mehed, armastage oma naisi ja ärge olge karmid nende vastu.

20. Lapsed, olge oma vanemaile sõnakuulelikud kõigis asjus, sest see on Issandale meelepärast.

21. Isad, ärge ärritage oma lapsi, et nad ei läheks araks.

22. Orjad, olge sõnakuulelikud kõigis asjus neile, kes isandad on liha poolest, mitte silmakirjaks nagu need, kes püüavad olla inimestele meelepärast, vaid siirast südamest, kartes Issandat.

23. Mida te iganes teete, seda tehke südamest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele,

24. teades, et te saate Issandalt pärandi palga. Te teenite Issandat Kristust.

25. Aga kes teeb ülekohut, saab kätte, mis ta on ülekohut teinud, ja ei tehta vahet isikute vahel.