Peatükis.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Uus Testament

Vana Testament

Galaatlastele 4 Eesti Piibel (EEP)

1. Aga ma ütlen: niikaua kui pärija on alaealine, ei ole mingit vahet orja ja tema vahel, ehk ta küll on kõige isand;

2. vaid ta on eestkostjate ja valitsejate all kuni isa poolt määratud ajani.

3. Nõnda ka meie: kui olime alaealised, siis olime orjastatud maailma algjõudude alla.

4. Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal Oma Poja, Kes sündis naisest ja sai käsu alla,

5. lahti ostma käsualuseid, et me saaksime lapse seisuse.

6. Aga et te nüüd olete lapsed, on Jumal läkitanud teie südamesse Oma Poja Vaimu, Kes hüüab: „Abba, Isa!”

7. Nõnda ei ole sa enam ori, vaid laps; aga kui sa oled laps, siis oled ka pärija Jumala kaudu.

8. Aga siis, kui te ei tundnud Jumalat, te orjasite neid, kes olemise poolest ei olegi jumalad.

9. Ent nüüd, kus te olete Jumala ära tundnud, või õigemini, Jumal on teid ära tundnud, kuidas te pöördute jälle nõrkade ja viletsate algjõudude poole, mida te jälle tahate uuesti orjata?

10. Te arvestate päevi ja kuid ja aegu ja aastaid.

11. Ma kardan teie pärast, et ma teie kallal ehk asjata olen vaeva näinud.

12. Saage minusuguseiks, sest minagi olen saanud teiesuguseks, vennad, ma palun teid! Te ei ole mind millegagi solvanud.

13. Te ju teate, et ma liha nõtruses teile kuulutasin Evangeeliumi esimesel korral,

14. ja te ei pannud kiusatust, mis teil oli minu kehalisest seisukorrast, mitte halvaks ega võõrastanud mind, vaid võtsite mind vastu kui Jumala Ingli, kui Kristuse Jeesuse.

15. Kus on nüüd teie õndsuse kiitlus? Sest ma tunnistan teile, et teie, kui see oleks olnud võimalik, oleksite oma silmad kiskunud välja ja andnud minule.

16. Kas ma nüüd olen saanud teie vaenlaseks, et ma olen teile tõtt öelnud?

17. Nad on õhinal teie ümber, kuid mitte kaunil viisil, vaid nad tahavad teid välja jätta, et te innukad oleksite nende kasuks.

18. Hea on olla innukas hea suhtes alatasa ja mitte ainult siis, kui mina teie juures olen.

19. Mu lapsukesed, kelle pärast ma nüüd jälle olen lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju!

20. Küll ma tahaksin nüüd olla teie juures ja oma häältki muuta, sest ma olen päris nõutu teie pärast!

21. Öelge mulle, kes tahate olla käsu all, kas te ei kuule käsuõpetust?

22. Sest on kirjutatud, et Aabrahamil oli kaks poega, üks ümmardajast ja teine vabast naisest.

23. Aga ümmardaja poeg oli sündinud liha järgi, vaba naise poeg aga tõotuse kaudu.

24. Need on võrdluskujud. Sest need naised on kaks lepingut; üks Siinai mäelt, mis sünnitab orjapõlveks, see on Haagar.

25. Sest Haagar tähendab Siinai mäge Araabias ja vastab praegusele Jeruusalemmale, sest see orjab ühes oma lastega.

26. Aga see Jeruusalemm, mis on ülal, on vaba naine, ja see on meie kõikide ema.

27. Sest on kirjutatud: „Rõõmutse, sigimatu, kes pole sünnitanud; tõsta häält ja hüüa valjusti, kes pole olnud lapsevaevas, sest vallalisel saab olema rohkem lapsi kui sellel, kellel on mees!”

28. Ent teie, vennad, olete nõnda nagu Iisak, tõotuse lapsed!

29. Aga nõnda nagu tol ajal see, kes oli sünnitatud liha järgi, taga kiusas seda, kes oli sündinud Vaimu järgi, nõnda on ka nüüd.

30. Aga mida ütleb Kiri? „Kihuta minema ümmardaja ja tema poeg, sest ümmardaja poeg ei või pärida ühes vaba naise pojaga!”

31. Niisiis, vennad, ei ole me ümmardaja, vaid oleme vaba naise lapsed!