Peatükis.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Uus Testament

Vana Testament

Efeslastele 1 Eesti Piibel (EEP)

1. Paulus, Jumala tahtest Kristuse Jeesuse Apostel pühadele, kes on Efesoses, ja usklikele Kristuses Jeesuses.

2. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

3. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, Kes meid on õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega taevasis asjus Kristuses,

4. nõnda nagu Ta meid on valinud Tema sees enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud Tema ees armastuses,

5. meid ette ära määrates lapseõiguse osalisiks Jeesuse Kristuse kaudu Enese juurde Oma tahtmise heaksarvamisel,

6. Oma armu au kiituseks, mille Ta meile on kinkinud selles Armsas,

7. Kelles meil on lunastus Tema vere läbi, üleastumiste andekssaamine Tema armu rikkust mööda.

8. Seda armu on Ta rohkesti välja valanud meie üle kõige tarkuse ja mõistusega,

9. kui Ta meile tegi teatavaks Oma tahtmise saladuse Oma hea meele kohaselt, nõnda nagu Ta seda Eneses oli kavatsenud,

10. aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses kokku võetaks kõik, mis on taevas ja mis on maa peal,

11. Temas, Kelles meiegi oleme saanud pärijaiks, Kes selleks enne oleme määratud selle kavatsust mööda, Kes kõik teeb Oma tahtmise nõu järgi,

12. et me oleksime Tema au kiituseks, Kes enne oleme lootnud Kristuses,

13. Kelles teiegi olete sellest alates, kui saite kuulda tõe sõna, oma õndsuse Evangeeliumi, ja Kelles teiegi saades usklikuks olete kinnitatud tõotatud Püha Vaimu pitseriga, selle Vaimu,

14. Kes on meie pärandi tagatis Tema omandi lunastamiseks — Tema au kiituseks.

15. Sellepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest, mis teil on kõigi pühade vastu,

16. ei lakka tänamast teie eest ja tuletan teid meelde oma palvetes,

17. et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu Tema tunnetamises

18. ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks Ta teid on kutsunud, ja mis on Tema pärandi au rikkus pühade sees,

19. ja mis on Tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume Tema jõutugevuse mõjul,

20. millega Ta on olnud mõjuv Kristuses, kui Ta Tema surnuist üles äratas ja pani istuma Oma paremale käele taevas,

21. kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas,

22. ja asetas kõik Tema jalge alla ja pani Tema kõigi asjade üle peaks kogudusele,

23. kes on Tema Ihu, selle täius, Kes kõik kõiges täidab!