Uus Testament

Vana Testament

2 Timoteosele 4:4-21 Eesti Piibel (EEP)

4. ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole.

5. Aga sina ole igapidi kaine, kannata kurja, tee Evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma ametit õieti.

6. Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumiseaeg on jõudnud ligi.

7. Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud!

8. Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille Issand, õige kohtumõistja, mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid ka kõigile, kes armastavad Ta ilmumist.

9. Katsu ruttu minu juurde tulla!

10. Sest Deemas jättis mind maha ning hakkas armastama seda maailma ja läks Tessaloonikasse, Kreskes Galaatiasse, Tiitus Dalmaatiasse.

11. Luukas üksi on mu juures. Võta Markus ja too ta enesega, sest teda on mulle väga vaja abiliseametisse.

12. Tühhikose ma läkitasin Efesosse.

13. Kuub, mille ma jätsin Troasse Karpose juurde, too tulles kaasa, ja raamatud, eriti pärgamendid.

14. Vasksepp Aleksandros on mulle teinud palju paha. Issand tasugu talle ta tegusid mööda!

15. Hoidu ka sina tema eest, sest ta on kõvasti vastu pannud meie sõnadele.

16. Kui ma esimest korda kohtus kostsin enese eest, ei olnud ükski mulle toeks, vaid kõik jätsid mind maha. Ärgu arvatagu seda neile süüks.

17. Aga Issand seisis minu eest ja kinnitas mind, et sõna kuulutamine minu läbi teostuks täiel määral ja kõik paganad kuuleksid seda; ja ma pääsesin lõukoera suust.

18. Küll Issand mind ka välja tõmbab kõigist kurjadest tegudest ja aitab Oma taevasesse Riiki. Temale olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen.

19. Tervita Priskat ja Akvilat ja Onesiforose peret.

20. Erastos jäi Korintosesse; Trofimose ma jätsin haigelt Mileetosesse.

21. Rutta, et sa enne talve saabud! Eubulos ja Puudes ja Linos ja Klaudia ja kõik vennad tervitavad sind.

Loe täielikku peatükk 2 Timoteosele 4