Uus Testament

Vana Testament

2 Timoteosele 4:1-7 Eesti Piibel (EEP)

1. Ma tunnistan kindlasti Jumala ja Kristuse Jeesuse ees, Kes mõistab kohut elavate ja surnute üle, niihästi Tema tulemist kui ka Tema Riiki.

2. Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega.

3. Sest tuleb aeg, et nad tervet õpetust ei taha sallida, vaid enestele otsivad õpetajaid iseeneste himude järgi, sedamööda kuidas nende kõrvad sügelevad,

4. ja käänavad kõrvad ära tõest ning pöörduvad tühjade juttude poole.

5. Aga sina ole igapidi kaine, kannata kurja, tee Evangeeliumikuulutaja tööd, täida oma ametit õieti.

6. Sest mind juba ohverdatakse ja minu lahkumiseaeg on jõudnud ligi.

7. Ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud!

Loe täielikku peatükk 2 Timoteosele 4