Peatükis.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Uus Testament

Vana Testament

2 Timoteosele 2 Eesti Piibel (EEP)

1. Saa siis vahvaks, mu poeg, armus, mis on Kristuses Jeesuses!

2. Ja mis sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate abil, see anna ustavate inimeste kätte, kes on osavad õpetama ka teisi.

3. Kannata siis ühtlasi kurja kui Jeesuse Kristuse õilis sõdur!

4. Mitte ükski, kes on sõjateenistuses, ei anna ennast peatoiduse hankimise kimpu, muidu ta ei saa olla selle meelt mööda, kes ta on sõtta kutsunud.

5. Ja kui keegi võitleb, ei saa ta võidupärga, kui ta ei võitle seadusepäraselt!

6. Töötaja põllumees peab kõige esiti viljast osa saama!

7. Saa aru, mis ma ütlen! Ent Issand andku sulle arusaamist kõigest.

8. Pea meeles Jeesust Kristust, Kes on surnuist üles äratatud, Kes on Taaveti soost minu Evangeeliumi järgi,

9. mille pärast mina ka kannatan kurja, kandes isegi ahelaid otsekui kurjategija! Kuid Jumala sõna ei ole aheldatud!

10. Sel põhjusel ma talun kõike nende pärast, kes on valitud, et nemadki saavutaksid õndsuse Kristuses Jeesuses igavese auga.

11. Ustav on see sõna: kui me ühes Temaga oleme surnud, siis me ka elame ühes Temaga;

12. kui me ühes kannatame, siis me ka valitseme ühes Temaga; kui me Tema salgame, siis Tema salgab ka meid;

13. kui me ei usu, Tema jääb siiski ustavaks; Ta ei või ennast salata.

14. Seda tuleta meelde ja kinnita Jumala ees, et nad ei riidleks sõnade pärast. Sellest ei ole mingit kasu, see segab kuuljate meeli.

15. Püüa hoolega osutuda kõlbavaks Jumalale kui töötegija, kellel pole tarvis häbeneda, kes tõesõna jagab õieti.

16. Kuid kõlvatute tühjade juttude eest hoidu eemale; nende rääkijad lähevad ju ikka kaugemale jumalakartmatuses

17. ja nende kõne sööbib enese ümber otsekui vähktõbi; nende seast on Hümenaios ja Fileetos,

18. kes on eksinud ära tõest ja ütlevad ülestõusmise juba olnud olevat, ja rikuvad mõnede usu.

19. Ent Jumala rajatud alus püsib kindlana ja temal on see pitser: Issand tunneb neid, kes Tema Omad on; ja: ülekohtust loobugu igaüks, kes Issanda nime nimetab.

20. Aga suures majas ei ole mitte ainult kuld- ja hõbe-, vaid ka puuastjaid ja saviastjaid, ja muist on väärikamaks ja muist halvemaks tarvitamiseks.

21. Kui keegi nüüd iseennast neist puhastab, saab ta astjaks väärikama tarvituse jaoks ja on pühitsetud ning tarvilik oma isandale, kõlvuline igaks heaks teoks.

22. Põgene nooreea himude eest! Taotle õigust, usku, armastust, rahu nendega, kes Issandat appi hüüavad puhtast südamest!

23. Väldi rumalaid ja lapsikuid küsimusi; sest sa tead, et need toovad tüli.

24. Ent Issanda sulane ärgu tülitsegu, vaid olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja,

25. kes tasase meelega noomib vastupanijaid, et Jumal neile kuidagi annaks meelt parandada ja tunnetada tõde,

26. kaineneda ja vabaneda kuradi paelust, kes on nad kinni võtnud täitma tema tahtmist.