Peatükis.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Uus Testament

Vana Testament

1 Tessalooniklastele 4 Eesti Piibel (EEP)

1. Peale selle nüüd, vennad, me palume ja manitseme teid Issandas Jeesuses, et teie, nõnda nagu te meilt olete õppinud, kuidas elada ja olla Jumalale meeltmööda, ja nõnda nagu te juba elategi, kasvaksite veel täiuslikumaks.

2. Sest te teate, mis käsud me teile oleme andnud Issanda Jeesuse läbi.

3. Sest see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest,

4. et igaüks teie seast teaks hoida oma astjat pühaduses ja aus,

5. mitte himude kiimas, nõnda nagu paganad, kes ei tunne Jumalat,

6. et ükski teist ei teeks ülekohut ega petaks oma venda asjaajamises, sest et Issand on kättemaksja kõigi niisuguste asjade eest, nõnda nagu me olemegi teile enne öelnud ning tunnistanud.

7. Sest Jumal ei ole meid mitte kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele.

8. Seepärast, kes seda hülgab, ei hülga inimest, vaid Jumala, Kes ka annab Oma Püha Vaimu teie sisse.

9. Aga vennalikust armastusest ei ole vaja teile kirjutada, sest teid endid on Jumal õpetanud armastama üksteist;

10. sest te teete seda ka kõigile vendadele kogu Makedoonias. Me ainult manitseme teid, vennad, et te kasvaksite veel täiuslikumaks

11. ja otsiksite au selles, et elate vaiksesti ja ajate oma asju ning teete tööd oma kätega, nõnda nagu me oleme teid käskinud,

12. et te käitumises oleksite ausad nende vastu, kes on väljaspool, ega vajaks ühegi abi.

13. Aga me ei taha, et teil, vennad, oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teiegi ei läheks nõnda kurvaks nagu teised, kellel ei ole lootust.

14. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, nõnda ka Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes Temaga on läinud magama.

15. Sest seda me ütleme teile Issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme Issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama;

16. sest et Issand Ise tuleb taevast alla sõjahüüuga, peaingli hääle ning Jumala pasunaga, ja Kristuses surnud tõusevad üles esmalt;

17. selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal Issandale vastu üles õhku, ja nõnda saame olla ikka ühes Issandaga.

18. Kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega!