Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Α΄ 4:1 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει, ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες πνεύμασι πλάνοις καὶ διδασκαλίαις δαιμονίων,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Α΄ 4

Θέα Προσ Τιμοθεον Α΄ 4:1 σε αυτό το πλαίσιο