Καινή Διαθήκη

Προσ Τιμοθεον Α΄ 3:9 Scrivener’s Textus Receptus 1894 (TR1894)

ἔχοντας τὸ μυστήριον τῆς πίστεως ἐν καθαρᾷ συνειδήσει.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Προσ Τιμοθεον Α΄ 3

Θέα Προσ Τιμοθεον Α΄ 3:9 σε αυτό το πλαίσιο